HBH Apartamenty

Polityka prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.hbhapartamenty.pl .
W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest HBH BIAŁYSTOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 202 tel. +48884187999 e-mail kontakt@hbhapartamenty.pl W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Zakres zbieranych danych.

1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

Źródło danych.

1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.

2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, kontaktowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:

 • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

 • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy IT, poczta, firmy kurierskie, kancelaria prawna, bank, biura podróży, dostawcy hostingu, serwera poczty.

Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich będzie miało miejsce wyłącznie w kontekście korzystania z usługi Google Analytics. Więcej informacji o zasadach, na jakich ta usługa zbiera i przetwarza dane znajdziesz na stronie „Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów” (znajdującej się pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/ ).

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika, gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Ponadto podczas odwiedzania naszej witryny korzystamy z plików cookie i usług analitycznych.

Narzędzia śledzące

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki śledzenia opierają się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wykorzystujemy środki śledzenia, aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i oceniać ją w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie.

Google Analytics

W celu dostosowywania i ciągłej optymalizacji naszej strony korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (https://www.google.com/intl/en/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View , CA 94043, USA, dalej „Google”). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i wykorzystywane są pliki cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny, takie jak

 • typ/wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • referrer URL (poprzednio odwiedzana strona)
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)
 • czas żądania serwera

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu w celu badania rynku i projektowania stron internetowych dostosowanych do potrzeb. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane jako podmiot przetwarzający. W żadnym wypadku Twój adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Adresy IP są anonimizowane, więc przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP). Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni wykorzystane. Możesz również blokować dane generowane przez plik cookie i związane z korzystaniem z witryny (w tym adres IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Więcej informacji na temat prywatności związanej z Google Analytics można znaleźć w Centrum pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

Śledzenie konwersji Google Adwords

Aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i oceniać ją w celu optymalizacji naszej strony internetowej, stosujemy również śledzenie konwersji Google. W ten sposób Google Adwords ustawi plik cookie na Twoim komputerze, jeśli trafiłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords znają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i przeszli do strony otagowanej tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji, które osobiście identyfikują użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz również odmówić wymaganego ustawienia pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które generalnie wyłącza automatyczne ustawienie plików cookie. Możesz również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”.

Politykę prywatności Google dotyczącą śledzenia konwersji można znaleźć tutaj (https://policies.google.com/privacy?hl=pl)
Więcej o ciasteczkach możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Wtyczki mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO korzystamy z wtyczek serwisów społecznościowych np. Facebook, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te posiadają własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

Prywatność małoletnich

Świadomie nie gromadzimy ani nie zabiegamy o żadne informacje o osobach poniżej 16 roku życia ani świadomie nie zezwalamy takim osobom na przekazywanie nam danych. Nasza strona internetowa i jej zawartość nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli odkryjemy, że pozyskaliśmy dane osobowe od osoby poniżej 16 roku życia bez zgody opiekuna, usuniemy te informacje tak szybko, jak to możliwe; chyba że prawo zobowiązuje nas do przechowywania danych.

Podsumowanie

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu.


HBH Apartamenty